GREEN SHORESIDE ELECTRICAL POWER

Hafenstrom offer solutions within flexible energy systems and shoreside electrical power for ports and port cities.

Latest News

Scaling innovation in Transport for smart cities 2016

The conference Transport for smart cities 2016 gathers about 200 selected practitioners and leaders from public and private sectors to discuss how smart city mobility concepts can be implemented at scale in Europe's cities. The conference also launches the Action...

read more

Helt elektriske havneanlegg

Hafenstrom AS og Mo Industripark AS har søkt Enova om finansiering av landstrømanlegg ved Rana Industriterminal AS (RIT). Dette vil bidra til Mo Industriparks målsetting om å bli en verdensledende industriklynge i forhold til miljø og energieffektivitet. Etter hvert...

read more

Utslipp fra trafikk i Tromsø

Hafenstrom har bidratt i prosjektet “Utslippsberegninger fra trafikk i Tromsø” som har utredet potensialet for reduksjoner i lokale utslipp fram mot 2030 og 2050. Rapporten viser at utslipp fra veitrafikk er en utfordring for Tromsø. Framskrivningene viser at...

read more

Pressemelding

Hafenstrom har lykkes med nytt prosjekt i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020. Med sitt fokus på landbasert strøm til skip og forretningsmodeller innen smartgrid teknologi for havner er Hafenstrom blitt en attraktiv partner i det grønne...

read more

ENOVA satser på landstrøm

Enova sin satsing på sjøtransport har gitt resultater. - Vi VIL HA MER LANDSTRØM, sier olje- og energiminister Tord Lien og leder i transportkomitéen på Stortinget Linda Hofstad Helleland. Nå kan også norsk sjøtransport få investeringsstøtte til energi- og...

read more

New project – VICINITY

VICINITY Project Description The VICINITY project will build and demonstrate a bottom-up ecosystem of decentralised interoperability of IoT infrastructures called virtual neighbourhood, where users can share the access to their smart objects without losing the control...

read more

Contact us for any inquiries