Blue growth

lofoten 19Hafenstrom deltok på “Blå tilvekst sine utfordringer og muligheter i havregion Skagerak/Kategat 26./27.november i Fredrikstad.

De blå næringer – sjöfart, sjömat, båtliv, havenergi med alle sine leverandörer av innsatsvarer, kunnskap og utdanning – er et viktig satsingsområde i hele Skagerrak/Kattegat. Her finnes höy kompetanse og innovasjonskraft som skaper konkurransefordeler på de globale markeder. Skagerrak/Kattegat er en stor maritim region både med hensyn på verdiskapning og territorium med flere sterke maritime og marine innovasjons- og kompetansemiljö. Tilsammen skaper dette styrke og forutsetning for unik miljösmart innovasjon. Vi er helt overbevist om at ökt samarbeid på tvers av faglige, professjonelle, kulturelle og administrative grenser forsterker hele regionens konkurransekraft.

Se program

Se prosjekter

Åsmund Frengstad deltok fra Hafenstrom og kan kontaktes