Scaling innovation in Transport for smart cities 2016

The conference Transport for smart cities 2016 gathers about 200 selected practitioners and leaders from [...]

Helt elektriske havneanlegg

Hafenstrom AS og Mo Industripark AS har søkt Enova om finansiering av landstrømanlegg ved Rana [...]

Utslipp fra trafikk i Tromsø

Hafenstrom har bidratt i prosjektet “Utslippsberegninger fra trafikk i Tromsø” som har utredet potensialet for reduksjoner [...]

Pressemelding

Hafenstrom har lykkes med nytt prosjekt i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020. Med [...]

ENOVA satser på landstrøm

Enova sin satsing på sjøtransport har gitt resultater. – Vi VIL HA MER LANDSTRØM, sier [...]

New project – VICINITY

VICINITY Project Description The VICINITY project will build and demonstrate a bottom-up ecosystem of decentralised [...]

New project – FlexNett

smartgrid flexibility

New project – The New Electric Brand

Norwegian Government presented in March 2015 its new climate targets. Norwegian emissions should be cut by [...]

Første maritime batterikonferanse 16./17.mars

First Maritime Battery Forum conference the 16th and 17th of March. The conference will take [...]

Er EU på veg til å miste klimamålene for transport til 2050

Intressegruppen Transport & Environment skriver i en analys av en OECD rapport att EU:s medlemsländer [...]