Scaling innovation in Transport for smart cities 2016

The conference Transport for smart cities 2016 gathers about 200 selected practitioners and leaders from public and private sectors to discuss how smart city mobility concepts can be implemented at scale in Europe's cities. The conference also launches the Action Cluster Initiatives in Smart Electromobility (EV4SCC) and in smart city mobility services that are part of the implementation of the European Innovation Partnership in Smart Cities and Communities. The conference's discussions are structured around the 'what' opportunities for scaling (such as (1) how electrification transforms cities, (2) smart city mobility as a service, (3) smart city logistics, (4) new smart..Read more

Helt elektriske havneanlegg

Hafenstrom AS og Mo Industripark AS har søkt Enova om finansiering av landstrømanlegg ved Rana Industriterminal AS (RIT). Dette vil bidra til Mo Industriparks målsetting om å bli en verdensledende industriklynge i forhold til miljø og energieffektivitet. Etter hvert kan flere havner komme etter.     Utslipp fra fartøy er et miljøproblem. Fartøy som ligger ved kai er avhengige av strøm, bl.a. til lasting/lossing, belysning, varme, kjøling osv. I dag løses dette normalt ved at skipets egne dieselbaserte hjelpemotorer leverer slik strøm. For hver time motorene går skapes det utslipp til luft, støy m.v. Løsningen er at strøm leveres fra land. Betydelige miljøgevinster å hente..Read more

Utslipp fra trafikk i Tromsø

Hafenstrom har bidratt i prosjektet “Utslippsberegninger fra trafikk i Tromsø” som har utredet potensialet for reduksjoner i lokale utslipp fram mot 2030 og 2050. Rapporten viser at utslipp fra veitrafikk er en utfordring for Tromsø. Framskrivningene viser at utslippene sannsynligvis vil fortsette å være høye. Hvor høye er avhengig av hvilke tiltak som settes inn. Utslippsstatus i Tromsø - I Tromsø i 2014 ble det sluppet ut mer enn 300 000 tonn CO2-ekvivalenter, ca. 815 tonn nitrogenoksider og ca.152 tonn partikler. Veitrafikk stod for de klart største utslippene av klimagasser og partikler. Sjøtransport genererte omtrent like store utslipp av nitrogenoksider som veitransport. Fiskefartøy hadde vesentlig høyere utslipp av alle..Read more

Pressemelding

Hafenstrom har lykkes med nytt prosjekt i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020. Med sitt fokus på landbasert strøm til skip og forretningsmodeller innen smartgrid teknologi for havner er Hafenstrom blitt en attraktiv partner i det grønne skiftet. Per Bjorstad, daglig leder i Hafenstrom sier det slik: "Behovet for fornybar energi og reduksjon av utslipp gjør at fremtidens havner og byer vil være helt avhengige av en smart produksjon og distribusjon av energi. Hafenstrom sin kompetanse innen disse områdene gjør at vi passer godt inn i behovene til EU - og vil gi viktige bidrag til en grønnere satsning..Read more

ENOVA satser på landstrøm

Enova sin satsing på sjøtransport har gitt resultater. - Vi VIL HA MER LANDSTRØM, sier olje- og energiminister Tord Lien og leder i transportkomitéen på Stortinget Linda Hofstad Helleland. Nå kan også norsk sjøtransport få investeringsstøtte til energi- og klimatiltak. Enovas nye programtilbud til transportbransjen inneholder store satsinger både på sjø og land bl.a. en større satsing på landstrøm. - SPENNENDE Hurtigruten var valgt som arena da Enova kunne presentere hvordan de vil løse sitt oppdrag om å redusere utslippene fra transportsektoren. - Dersom vi lykkes med dette i norsk sektor vil våre erfaringer være relevante for også utenlandske aktører..Read more