Cluster participation

TurkD  Cluster development

Nye partnere i AMK

Arena Maritim Klynge ønsker Mosjøen Havn KF og Hafenstrom AS velkommen som AMK-partnere.

Mosjøen Havn KF er Vefsn kommunes havnefaglige organ, og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver kommunen er tillagt etter havne- og farvannsloven.
Det innebærer bl.a. rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med båttrafikken, kontakt med rederier, speditører, leverandører m.fl. Mosjøen Havn KF er Nord-Norges største containerhavn og har Alcoa som største kunde. Havnen har også en operativ LNG-terminal.

Hafenstrom AS, som har adresse Svolvær, har som strategi å gjennomføre foranalyser, prosjektering av landstrømanlegg for skip i havnebyer, organisere eksisterende delleverandører i en verdikjede og smart integrasjon av nye moduler i energimarkedet.

Mer info her

Leave a Reply