Vår strategi

NCE_Smart_Gruppe_AsbFremtidensFornybareHavn1a Idéen til selskapet kom i forbindelse med gruppearbeidet til workshop  i NCE Smart Energy Market, november 2012 i Strømstad. Selskapsetableringen skjedde i oktober 2013 med det formål “å tilby klima- og energieffektive løsninger til havner og kystnære samfunn”. Rent konkret er strategien i første omgang å etablere landstrømanlegg sammen med samarbeidspartnere for integrasjon av smarte moduler i energimarkedet. Selskapet vil etterhvert tilby et effektivt økosystem for distribusjon av fornybar energi som sol,  vind, bølge og tidevannskraft der vi utvikler egne produkter og integrasjon av tredjeparts løsninger. For å bearbeide markedet har vi også gitt masteroppgaver til universitet og høgskoler med resultat;

– simuleringsmodell for beregning av fossile utslippsbesparelser i havner

– beregningsmodell for skipseiere og rederi bedriftsøkonomiske besparelser ved overgang til elektrisk drift ved kai

– arbeid med offentlig støttet fellesprosjekt med rederi, havner, næringsklynge, leverandører, interesseorganisasjoner og med strøm-/nettleverandør.

logo 2  Selskapet vil også fremme smarte moduler for energilagring i et lokalt smartgrid (mikrogrid) og økonomimodeller for et lokalt energimarked.

Selskapet har som vekststrategi samarbeid med industrielle partnere med en etablert posisjon i målmarkedene. Vår forretningsmodell er avgjørende for suksess og baseres på leveranse av landstrøm til skip, ERP-system til havner, samt konsulent- og rådgivingsvirksomhet som Energy Service Provider (ESCO).
Hafenstrom vil dekke behovet for

– redusert forurensning fra skip i havn og dermed også redusere energikostnader og fotavtrykket for rederier

– forbedre økonomi i havner og samsvar i forhold til nye og eksisterende regler og miljøpolitkk

– behovsdekning og distribusjon av landstrøm fra fornybare kilder i et effektivt økosystem

Selskapet har kompetanse innen havnedrift, sikkerhet, ISPS, maritime operasjoner, fornybar energi, transport, forretningsutvikling, salg, kommersialisering, industribygging, internasjonal erfaring og omfattende relevante nettverk i inn- og utland.
Nyhetsverdien er integrasjon av eksisterende delløsninger med “smarte moduler” og innovativ forretningsmodell som gir et effektivt totalsystem med mye bedre økonomi enn dagens “øy”-løsninger.

Funksjoner vil dekke planlegging, styring, avregning/fakturering av trafikk og strømleveranser som et unikt produkt. Totalløsningen er vanskelig å kopiere fordi kompetanse i mange fagdisipliner og selskapet har tilgang til patenterte moduler.

LilyhammerSko

Vår vekststrategi er å dekke globale behov som gir global vekst og lokale arbeidsplasser.

Leave a Reply