Participates in multi-million R&I Action funded by ENERGIX

Under høstens utlysning i Forskningsrådets største program ENERGIX deltok Hafenstrom og fikk gjennomslag for prosjektet Fleksibilitet i fremtidens smarte distribusjonsnett (FlexNett).

Prosjektet skal bidra til økt fleksibilitet i fremtidens smarte distribusjonsnett gjennom å demonstrere og verifisere tekniske og markedsmessige løsninger for fleksibilitet på ulike nivå i nettet og til nytte for ulike aktører (kunder, nettselskap, markedsaktør/aggregator). Fleksibilitet skal frambringes på en kostnadseffektiv, miljøvennlig og sikker måte, og favne både elkrafttekniske og datatekniske løsninger.

Prosjektet starter opp våren 2015 og varer ut 2017.

Prosjektet ledes av BKK Nett.

Energiselskap som deltar er Agder Energi, Eidsiva Nett, Skagerak Energi, NTE Nett, Statnett.

Bedrifter som deltar: Aidon, Enfo, Odin Media, Hafenstrom, Smart Grid Norway, Prediktor, Communicate, ABB.

Hvaler kommune, Smart Innovation Østfold og SmartGrid-senteret deltar også.

Forskningskompetansen bidras fra SINTEF Energi og SINTEF IKT.