Er EU på veg til å miste klimamålene for transport til 2050

Intressegruppen Transport & Environment

skriver i en analys av en OECD rapport att EU:s medlemsländer är på väg att helt missa målen för minskade CO2 utsläpp i transportsektorn med 60% till 2050. Målen är specificerade i Europakommissionens transportvitbok fra 2011.

Problemet gäller speciellt vägtransporter (passagerare och frakt) som i 2012 stod för 72% av de totala utsläppen fra denna sektor. OECD rapportens projektioner menar att passagerartransporter endast kommer att se minskade CO2 utsläpp med 7-35% fram till 2050. Frakttransporter kommer i sin tur öka sina utsläpp med 28-55%. Detta innebär att målen inte kommer att nås även under ”ambitiösa förhållanden” som inkluderar användning av multimodala lösningar och kollektivtrafik.

Detta är otroligt problematiskt eftersom transportsektorn motsvarar ca. 24% av EU:s totala CO2 utsläpp. Transport är den enda sektor som idag fortsätter att öka sina utsläpp. Vanskelighetene med att reglera detta ligger bland annat i motstånd från en lobby-stark bilindustri[1] och att CO2 lovgivningen endast gäller nya kjøretøy. Detta innebär att utsläppen fortsätter i flera år efter att direktiven träder i kraft eftersom äldre bilar fortfarande finns i bruk. Problematiken ligger även i att hitta bränslen som effektivt kan ersätta bensin och diesel. Naturgas (CNG) och elektricitet har helt klart sina fördelar men är främst aktuelt på kortare sträckor. Vidare så är hydrogen ännu inte kommersiellt genomförbart. Samtidigt har EU misslyckats i att (korrekt) reglera biobränslen efter deras faktiska koldioxidintensitet. (Fuel Quality Directive).

Transport and Environment menar att EU måste skärpa CO2 kraven för personbilar ytterligare, öka beskattningen av fossila bränslen och därigenom främja elektromobilitet. Gällande tunga transporter så har EU ännu inte någon solid strategi, men det anses otroligt viktigt att ha tuffare krav på dessa kjøretøy i kombination med en ökad användning av tågtrafik.

Hela analysen finner du här.

Les hele rapporten her