ENOVA satser på landstrøm

WattsUpEnova sin satsing på sjøtransport har gitt resultater. – Vi VIL HA MER LANDSTRØM, sier olje- og energiminister Tord Lien og leder i transportkomitéen på Stortinget Linda Hofstad Helleland. Nå kan også norsk sjøtransport få investeringsstøtte til energi- og klimatiltak. Enovas nye programtilbud til transportbransjen inneholder store satsinger både på sjø og land bl.a. en større satsing på landstrøm.

– SPENNENDE

Hurtigruten var valgt som arena da Enova kunne presentere hvordan de vil løse sitt oppdrag om å redusere utslippene fra transportsektoren. – Dersom vi lykkes med dette i norsk sektor vil våre erfaringer være relevante for også utenlandske aktører å dra nytte av. Kanskje kan satsingen også bidra til økt aktivitet i arbeidsmarkedet, sier Tord Lien.

UNIKT HANDLINGSROM

– Skal Norge spille en rolle i klimakampen må vi utnytte våre fortrinn. Norge er en verdensledende sjøfartsnasjon med lange tradisjoner og stor kompetanse. Det gir et unikt handlingsrom for å utvikle gode klimaløsninger til sjøs, som kan spres globalt.. Derfor er Enova innstilt på å bruke betydelige ressurser på å stake ut en grønn kurs for norsk sjøfart, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

co2UtslppPer SectorMÅ STREKKE OSS

– Av hvert tonn CO2 som slippes ut i Norge kommer 100 kilo fra sjøfarten. I tillegg kommer utslipp fra norsk flåte i utenriksfart. Her holder det ikke med små tiltak. De er viktige steg på veien, men vi må strekke oss lenger. Kraftig satsing på innovasjon må til, sier Nakstad.

LANDSTRØM

Enova ønsker økt utbredelse av landstrøm. – Sju prosent av klimagassutslippene tilknyttet sjøfart skjer mens skipene ligger ved kai. Landstrøm er et effektivt tiltak for å få ned både lokal forurensning og globale utslipp.  Her vil det komme et eget tilbud for å få fart på satsingen på landstrøm i norske havner, sier Nakstad.

ESA GODKJENNER

EFTAs overvåkningsorgan ESA har godkjent Enovas nye infrastrukturprogram. Ett av de seks støtteprogrammene “Støtte til infrastruktur for alternative drivstoff” forutsatte notifisering fra ESA. Denne godkjenningen er nå på plass. – Vi har hatt god dialog med ESA. Beslutningen i ESA gir Enovas transportsatsing den bredden vi har ønsket, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. Programmet vil bidra til en elektrifisering av transportsektoren både til lands og til vanns, blant annet gjennom støtteordninger til landstrømanlegg i norske havner. Mens flere ladestasjoner mellom byene skal ta knekken på rekkeviddeangsten og gjøre elbilen mer aktuell som husholdningens eneste bil, skal utslippene fra skip i havn reduseres gjennom økte muligheter for strømtilførsel fra land. – Allerede i løpet av de neste ukene vil vi utlyse konkurransen om utbygging av hurtigladere for den første transportkorridoren. Så vil det gå slag i slag. For landstrøm har vi en ambisjon om å komme med et tilbud innen utgangen av oktober, sier Nakstad.

(Kilde: Havnemagasinet KNUTEPUNKT nr.6 2015)