Pressemelding

logo-hafenstromHafenstrom har lykkes med nytt prosjekt i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020. Med sitt fokus på landbasert strøm til skip og forretningsmodeller innen smartgrid teknologi for havner er Hafenstrom blitt en attraktiv partner i det grønne skiftet.
portrait-Per-BjorstadPer Bjorstad, daglig leder i Hafenstrom sier det slik: “Behovet for fornybar energi og reduksjon av utslipp gjør at fremtidens havner og byer vil være helt avhengige av en smart produksjon og distribusjon av energi. Hafenstrom sin kompetanse innen disse områdene gjør at vi passer godt inn i behovene til EU – og vil gi viktige bidrag til en grønnere satsning på maritime områder. I følge DNV-GL stammer utslipp fra skip i havn for 7 prosent av skipenes totale utslipp.”
Med et budsjett på 7,5 millioner euro vil det nye prosjektet VICINITY bli det andre store ICT Smart City prosjekt i Norge ved siden av Triangulum i Stavanger. Prosjektet tar sikte på å utvikle integrasjonsverktøy mellom platformer for tingenes internett og smarte havner/byer. Prosjektet vil utprøve dette i intelligente bygninger, smarte energi- og transportløsninger, helse og velferdstjenester.”
Hafenstrom har og vil fortsette å ha stor nytte av medlemskap i Arktisk Maritim Klynge og Maritimt Forum. For ytterligere informasjon kan Asbjørn Hovstø kontaktes.

(AHo)