Første maritime batterikonferanse 16./17.mars

WattsUp

First Maritime Battery Forum conference the 16th and 17th of March. The conference will take place at the Ekeberg restaurant in Oslo.

Hittil har man sett flere vellykkede eksempler på at li-ion batterier har blitt implementert på skip, og det finnes et stort potensiale for teknologien. Batterier kan blant annet brukes til å: optimalisere motordrift ved å ta topper av kraftbehovet, optimalisere gassmotorer, som back-up energiforsyning, og i forbindelse med kranoperasjoner.

Teknologien kan også ta oss til en tid uten motorstøy og giftlokk i norske fjorder og byer.

Hva skal til for å få til et dytt i denne retningen? Hvilke krav eller insentiver må på plass? Hvordan kan rammevilkårene utformes på best mulig måte? Hvordan kan vi sikre at maritim næring og myndigheter får mest mulig ut av teknologiutviklingen?

Konferansen vil omhandle følgende temaer
+ Erfaringer med bruk av batterier i offshoreskip – innblikk i tekniske og økonomiske aspekter
+ Diskusjon om hvordan kan myndighetene best tilrettelegge for at norsk maritim sektor blir verdensledende innen batteribasert verdiskapning
+ Potensialet for bruk av batteriteknologi i forskjellige applikasjoner
+ Diskusjon om hvordan krav bør stilles, eller insentiver gis, for å få en ny Ampère

AGENDA

Mandag 16.mars

11.30 – 12.30

Lunsj

12.30 – 18.00

Egil Holland, styreleder MBF

Oluf Ulseth, Energi Norge

Tommy Johnsen, NOx-fondet

Jan Børre Rydningen, Innovasjon Norge

Sigurd Falch, Forskningsrådet

Even Husby, Bergen Havn

Nils Albert Jenssen, Kongsberg Gruppen

Jan Frederik Meling, Eidesvik Offshore

Egil Arne Skare, Østensjø/CJ Amundsen

Ottar Skjervheim, Norwegian Electric Systems

18.00

Aperitif og middag

Tirsdag 17.mars

09.00 – 12.30

Edmund Tolo, Fjellstrand

Erik Ianssen, Selfa Arctic

Arild Austrheim, Fjord 1

Edvard Sandvik, Vegdirektoratet

12.30 – 13.30

Lunsj
Deltageravgift 3600 NOK, medlemspris 3100 NOK.

Send epost til [email protected] for påmelding.

 

Mer om konferansen her